Registratie van onderhandse overeenkomsten, aktes, verklaringen, voorwaarden en overige documenten

Disclaimer

Deze website met alle onderdelen, met uitzondering van bepaalde (hyper)links en afbeeldingen, zijn eigendom van NeReKa. Het is niet toegestaan om deze site geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NeReKa. Deze toestemming is niet benodigd voor strikt persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie is door NeReKa met voortdurende aandacht en zorg samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze site wordt geregeld aangevuld of aangepast. NeReKa behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving door te voeren.

NeReKa sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met haar website.